Siirry pääsisältöön

K-S rajavartioston komentaja Blomqvist: Turvana kaikissa oloissa

Rajavartiolaitoksesta on kehittynyt reilun sadan vuoden aikana monialainen ja ketterä turvallisuuspalveluita tuottavan sisäisen turvallisuuden viranomainen, jonka toiminnalla on kolme päämäärää: rajaturvallisuuden ylläpitäminen, meriturvallisuuden edistäminen ja kriisivalmiudesta huolehtiminen.

Osallistuminen maamme puolustamiseen on ollut alusta pitäen Rajavartiolaitoksen tehtävä ja tärkeä osa identiteettiämme. Uusin puolustusselonteko vahvistaa Rajavartiolaitoksen roolin osana puolustusjärjestelmää ja huomioi tarpeen rajajoukkojen suorituskyvyn kehittämiselle. Tulemme myös jatkossa olemaan silminä ja korvina sekä valmiina välittömästi toimimaan erilaisissa turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa kaikissa olosuhteissa kaikkina päivinä.

Tavoitteena lisätä harjoituksia

Henkilökunnan lisäksi koulutetut ja asiansa osaavat reserviläiset ovat rajajoukkojen suorituskyvyn ydin. Tätä ydintä Kaakkois-Suomen rajavartiosto vaalii järjestämällä vuosittain useita kertaus- ja vapaaehtoisia harjoituksia. Tavoitteemme on lisätä harjoitusten määrää. Niinpä aiempaa useammalla rajajoukkojen reserviläisellä on mahdollisuus päästä harjoittelemaan omaa poikkeusolojen tehtäväänsä.

Yhteistyö Puolustusvoimien joukko-osastojen kanssa on toiminut erittäin hyvin ja osaltaan varmistanut toimintaedellytykset valmiuden ylläpidolle sekä henkilökunnan ja reserviläisten koulutukselle.
Pandemian aikana yhteistyötä maanpuolustusjärjestöjen, kuten muidenkin toimijoiden, kanssa on ollut valitettavan vähän. Maanpuolustusjärjestöihin on nyt suorastaan tunkua, mikä osoittaa suomalaisten lujaa maanpuolustustahtoa vallitsevassa tilanteessa, mutta myös alleviivaa järjestöjen tekemän erinomaisen työn. Toivotan maanpuolustusjärjestöille menetystä myös jatkossa vaativan ja tärkeän tehtävänne hoitoon!

Valtakunnan rajalla on rauhallista eikä Ukrainan tilanne ole heijastunut rajaturvallisuuteen muutoin kuin lisääntyneinä tilapäisen suojelun ja turvapaikkahakemusten määrinä rajanylityspaikoilla. Tilannekehityksen ennustettavuus on kuitenkin valitettavan heikko. Rajavartiolaitos ja Kaakkois-Suomen rajavartiosto seuraavat yhdessä muiden viranomaisten kanssa herkeämättä tilannetta ja sen mahdollisia muutoksia. Rajavartiosto on varautunut rajaturvallisuuden häiriötilanteisiin ja huolehtii osaltaan alueellisen koskemattomuuden valvonnasta ja turvaamisesta.
Kiitän maanpuolustusjärjestöjä hyvästä yhteistyöstä ja toivotan Yhdysmiehen lukijoille nautinnollisia ja informatiivisia lukuhetkiä. Kesää kohti mentäessä paistakoon aurinko lujan terveyden siivittämänä!

Vesa Blomqvist
Komentaja
Kaakkois-Suomen rajavartiosto

Jaa tämä artikkeli sosiaalisessa mediassa

FacebookFacebookTwitterTwitterSähköpostiSähköpostiWhatsAppWhatsAppLinkedInLinkedIn

Valtakunnan rajalla on rauhallista, sanoo Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja Vesa Blomqvist.

Lue myös

Tukijoukot

VarustamoSimo HäyhäSako Shooting CenterSaimaan Palju EventsSaimaan KuituPatalaiskaMiettilä KollausMarkkinointi UkkonenMakkosen Pumppu ja PaneliMäkisen LiikennekouluLiikenne EteläpääLamisNetKoskimiesItaNordicEfikaAkku-ArkkaAkkiloiAhtiainenVarustamoSimo HäyhäSako Shooting CenterSaimaan Palju EventsSaimaan KuituPatalaiskaMiettilä KollausMarkkinointi UkkonenMakkosen Pumppu ja PaneliMäkisen LiikennekouluLiikenne EteläpääLamisNetKoskimiesItaNordicEfikaAkku-ArkkaAkkiloiAhtiainen