Siirry pääsisältöön

Hallitus

Hallitus ja sen tehtävät

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, jonka syysvuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan ja enintään kaksitoista (12) vuosikokouksen valitsemaa jäsentä, joista yksi valitaan Etelä-Karjalan Reserviupseeripiiri ry:n ja Etelä-Karjalan Reserviläispiiri ry:n piiristä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa kahdeksi toimintavuodeksi siten, että vuosittain puolet on erovuorossa, ensin arvan mukaan ja sen jälkeen vuorotellen. Hallituksen toimintakausi kestää kalenterivuoden.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus on oikeutettu asettamaan toimikuntia. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksista on tiedotettava hallituksen jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Hallituksen tehtävänä on:

  • Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
  • Edustaa yhdistystä sekä esiintyä vastaajana ja kantajana yhdistyksen puolesta.
  • Kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistella niissä esitettävät asiat.
  • Toimeenpanna yhdistyksen kokousten tekemät päätökset.
  • Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta.
  • Päättää toimihenkilöiden palkkauksesta.
  • Päättää jäseneksi hyväksymisestä ja erottamisesta.
  • Laatia ehdotukset yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset.
  • Laatia ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
  • Hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.

Hallituksen jäsenet 2023

Hallituksen puheenjohtaja Jyrki Kosonen
Kasarmikatu 19 B 24, 53900 Lappeenranta, 040 569 0584, jyrki.koso@gmail.com

Hallituksen varapuheenjohtaja Aarto Kosunen
0500 169 911, aarto.kosunen@luukku.com

Hallituksen jäsen Päivi Sormunen
0400 634 678, paivi.sormunen66@gmail.com

Hallituksen jäsen Leif Ekroth
050 382 5060, ekroth.leif@gmail.com

Hallituksen jäsen Esa Forsblom
040 738 7338, forsblomesa@gmail.com

Hallituksen jäsen Mika Savolainen
050 597 8555, mika.savolainen@kymp.net

Hallituksen jäsen Heikki Kekäläinen
050 377 9438, hj.kekalainen@gmail.com

Hallituksen jäsen Hannu Siljamäki
044 277 1234, hannu.siljamaki@op.fi

Hallituksen jäsen Ville Lindqvist
050 300 5159, villexxlindqvist@gmail.com

Hallituksen jäsen Ritva Virolainen
040 591 5336, ritva.virolainen@saunalahti.fi

Puheenjohtaja ja yhdeksän (9) hallituksen jäsentä

9 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, jonka syysvuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan ja enintään kaksitoista (12) vuosikokouksen valitsemaa jäsentä, joista yksi on Etelä-Karjalan Reserviupseeripiiri ry:n, yksi Etelä-Karjalan Reserviläispiiri ry:n ja yksi Maanpuolustusnaisten Liiton Etelä-Karjalan piiri ry:n nimeämä edustaja. Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa kahdeksi toimintavuodeksi siten, että vuosittain puolet on erovuorossa, ensin arvan mukaan ja sen jälkeen vuorotellen. Hallituksen toimintakausi kestää kalenterivuoden.

Tukijoukot

VarustamoSimo HäyhäSako Shooting CenterSaimaan Palju EventsSaimaan KuituPatalaiskaMiettilä KollausMarkkinointi UkkonenMakkosen Pumppu ja PaneliMäkisen LiikennekouluLiikenne EteläpääLamisNetKoskimiesItaNordicEfikaAkku-ArkkaAkkiloiAhtiainenVarustamoSimo HäyhäSako Shooting CenterSaimaan Palju EventsSaimaan KuituPatalaiskaMiettilä KollausMarkkinointi UkkonenMakkosen Pumppu ja PaneliMäkisen LiikennekouluLiikenne EteläpääLamisNetKoskimiesItaNordicEfikaAkku-ArkkaAkkiloiAhtiainen