Siirry pääsisältöön

Veteraanityö muuntuu ja jatkuu, mutta edunvalvontaakin vielä tarvitaan

Veteraanityö muuntuu ja jatkuu, mutta edunvalvontaakin vielä tarvitaan
Etelä-Karjalaan perusteilla maakunnan kattava perinneyhdistys

Etelä-Karjalassa on veteraaniliittojen jäseninä vuosien 1939-1945 sotien rintamatunnuksen omaavia veteraaneja ja heidän leskiään elossa yhteensä kolmisen sataa. Heidän eduistaan maakunnassa on huolehtinut vielä tänä vuonna Sotaveteraanien piirijärjestöjen lisäksi 11 yhdistystä, joiden jäsenmäärä on 1-50 veteraanitunnuksen omaavaa per yhdistys. Kannattajajäseniä on lisäksi viitisen sataa.

Lähivuosina sotaveteraanityö on kuitenkin vääjäämättä siirtymässä uuteen vaiheeseen, huolehtimisesta ja edunvalvonnasta kohti perinnetyötä. Sotaveteraaniliiton yhdistyksistä purkautuu vuoden 2022 aikana Etelä-Karjalassa varmuudella kolme tai neljä.
Sotaveteraaniliitto on parhaillaan organisoimassa alueorganisaationsa pohjalle perustettavaa alueellisten perinneyhdistysten verkostoa. Sen toimintaan tulisivat mukaan alas ajettavat alan yhdistykset, mutta myös esimerkiksi kunnat ja seurakunnat.

Veteraanitunnuksen omaavat tulevat olemaan perustettavan perinneyhdistyksen kunniajäseniä, ja myös heidän puolisoidensa ja leskien etuuksien edistäminen ja valvonta kuuluu perinneyhdistyksen tehtäviin.

Startti vuodenvaihteessa
Yksi koko Etelä-Karjalan kattava perinneyhdistys on tavoitteena perustaa vuodenvaihteessa, kertoi Etelä-Karjalan sotaveteraanipiirin puheenjohtaja Markku Paavoseppä. Yhdistyksen kotipaikaksi tulee Lappeenranta. Alueellisia perinneyhdistyksiä on jo perustettu koko valtakunnassa kahdeksan.
Liitot perustivat vuonna 2003 valtakunnallisen Tammenlehvän Perinneliiton koordinoimaan veteraanisukupolven muistoa ja perintöä vaalivaa työtä. Liiton tavoitteena on löytää sellaiset veteraaniperinteen henkiset ja aineelliset ilmenemismuodot, jotka suomalaisen yhteiskunnan kannalta ovat tärkeitä vielä vuosikymmentenkin kuluttua, sekä löytää tälle perinteelle jatkuvuutta ylläpitävät vastuunkantajat. Toiminnan painopiste on valtakunnallisesti merkittävän perinneaineiston ylläpitämisessä ja yleisön saataville tuomisessa sekä veteraanisukupolven arvojen vaalimisessa.

Joitakin vuosia Etelä-Karjalan Sotaveteraanipiiri ja uusi perinneyhdistys tulevat toimimaan rinnakkain ja limittäin.
-Kuinka kauan, siitä ei ole päätöksiä, mutta ei se järin montaa vuotta voi olla, Paavoseppä arvioi.
Rintamaveteraanien ja Sotainvalidien Veljesliiton osalta Paavoseppä ei aikatauluja tiedä, mutta muutoksia on niissäkin jo tapahtunut.
Uuden yhdistyksen perustamisen tiimoilta Sotaveteraaniliitto järjesti lokakuussa palaverin Lappeenrannassa. Siihen osallistui myös liiton puheenjohtaja Erkki Heikkinen.

Useita tahoja mukaan
Alueellisiin perinneyhdistyksiin on tarkoitus saada mukaan kattava edustus alueella toimivista veteraani-, maanpuolustus-, reserviläis-, perinne- ja kotiseutualan toimijoista, unohtamatta kuntia ja seurakuntia. Yhteistyötahoja on Heikkisen mukaan pari kymmentä.
Paavosepän mukaan tähän mennessä saatu palaute veteraanityön uuden vaiheen suunnitelmista on ollut myönteistä.
Konkreettisena työnä perinneyhdistys tulisi muun muassa huolehtimaan alueen muistomerkeistä ja sankarihaudoista sekä välittämään tietoisuutta veteraaniperinnöstä seuraaville sukupolville esimerkiksi kouluyhteistyön, retkien ja näyttelyiden kautta.

Erkki Heikkisen mukaan edunvalvontatyötäkin tarvitaan edelleen. Liittojen sinnikkään työn tuloksena on saatu aikaan veteraanien aseman erityisryhmänä turvaavia lakeja, jotka tarjoavat heille heidän tarvitsemiaan ja ansaitsemiaan etuuksia sekä palveluita.
Tuoreimpana esimerkkinä tästä ovat rintamalisän kasvattaminen 125 euroon vuonna 2020 sekä kaikkien veteraanien kotona asumista tukevien palveluiden saaminen maksuttomiksi 2019. Heikkisen mukaan valtakunnallisena tavoitteena on vielä nostaa rintamalisä 200 euroon sekä ulottaa palvelut kaikkiin veteraanien puolisoihin ja leskiin niin, että he pääsisivät yksinkin kuntoutukseen. He ovat päässeet kuntoutukseen nyt vain yhdessä puolisoidensa kanssa.
Maassamme elää yhä noin 5000 viime sotien veteraania, joiden keski-ikä on jo 95 vuotta. Sikäli edunvalvonnalla on kiire. Lisäksi liittojen huolto- ja tukityö ulottuu veteraanien leskiin ja puolisoihin, joita on keskuudessamme liki 20000. Viime sotiin osallistui noin 700000 miestä ja 100000 naista. Sodissa menehtyneitä oli yli 90000.

Ilkka Pohjalainen

 

Jaa tämä artikkeli sosiaalisessa mediassa

FacebookFacebookTwitterTwitterSähköpostiSähköpostiWhatsAppWhatsAppLinkedInLinkedIn

Lue myös

Tukijoukot

VarustamoSimo HäyhäSako Shooting CenterSaimaan Palju EventsSaimaan KuituPatalaiskaMiettilä KollausMarkkinointi UkkonenMakkosen Pumppu ja PaneliMäkisen LiikennekouluLiikenne EteläpääLamisNetKoskimiesItaNordicEfikaAkku-ArkkaAkkiloiAhtiainenVarustamoSimo HäyhäSako Shooting CenterSaimaan Palju EventsSaimaan KuituPatalaiskaMiettilä KollausMarkkinointi UkkonenMakkosen Pumppu ja PaneliMäkisen LiikennekouluLiikenne EteläpääLamisNetKoskimiesItaNordicEfikaAkku-ArkkaAkkiloiAhtiainen