Siirry pääsisältöön

Tuki ry:n ohjat Jyrki Kososelle

Maanpuolustuksen Tuki ry:n puheenjohtajaksi majuri (res) Jyrki Kosonen

Maanpuolustuksen Tuki ry piti yhdistetyn kevät- ja syyskokouksen 26.10. Holiday Club Saimaalla.

Puheenjohtaja vaihtui, kun seitsemän vuotta yhdistystä luotsannut Veli-Matti Virolainen siirsi ohjat Jyrki Kososelle.

Kokouksessa vahvistettiin yhdistyksen strategia vuosille 2022-2024. Tässä muutama poiminto. Kokonaisuudessa strategia on luettavissa verkkosivuilta.

TOIMINTAMALLI

Yhdistyksen toiminta organisoidaan kolmeen toimintalohkoon, joita kutakin ohjaa hallituksen jäsenistä vuodeksi kerrallaan muodostettu toimikunta:

  • Yhdysmies-verkkopalvelu ja tiedotustoiminta Tiedotustoimikunta
  • Varainhankinta, sijoitustoiminta ja tuen jakaminen Talous- ja sijoitustoimikunta
  • Jäsenhankinta ja jäsentoiminta Jäsentoimikunta

YHDYSMIES-VERKKOPALVELU JA TIEDOTUSTOIMINTA

Yhdysmies-verkkopalvelu on yhdistyksen pääasiallinen tiedotuskanava ja koko Etelä-Karjalan maanpuolustusväen yhteinen tiedotuskanava. Maanpuolustustahdon ja yhteishengen vahvistajana se on yhdistyksen aatteellisen toiminnan keskeisin työväline. Palvelu toimii aktiivisena mielipidevaikuttajana ja siksi se on suunnattu myös jäsenkunnan ulkopuolisille kävijöille.

Yhdysmies-lehti ilmestyy painettuna toistaiseksi kahtena painettuna numerona vuodessa. Jokaisesta lehden numerosta pyritään saamaan sisällöltään mahdollisimman kiinnostava myös niille, jotka eivät aktiivisesti toimi maanpuolustusjärjestöissä. Tällöin lehti toimii myös yhdistyksen jäsenlisäyksen markkinointivälineenä.

Tehokkaalla ilmoitushankinnalla mahdollistetaan verkkopalvelun ylläpito ja kehittäminen sekä painetun lehden julkaiseminen taloudellisesti omavaraisena.

Yhdistykselle kootaan edustava, sen toimintaa monipuolisesti esittelevä näyttely- ja esitemateriaali, joka on helposti sijoitettavissa erilaisiin messu- ja näyttelytapahtumiin. Samalla yhdistyksen toiminnan esittelyä aktivoidaan toimimalla yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja puolustusvoimien kanssa.

Yhdistyksen jäsenyyden markkinointia varten painatetaan esitelehtinen, jota voidaan jakaa mm. messuilla ja näyttelyissä ja joka on postitettavissa esimerkiksi jäsenmaksulaskun mukana.

TUEN JAKAMINEN

Tavoitteena on jakaa vuosittain keskimäärin 50 % nettokassavirrasta (osingot ja korkotuotot), jolla turvataan myös yhdistyksen verovapaus.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on kirjallinen anomus, jossa ilmenee anotun tuen yhdistyksen sääntöjen mukainen käyttötarkoitus, aikataulu ja kokonaisbudjetti. Lisäksi hakijan tulee olla Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen Tuki ry:n jäsen. Anomus tulee toimittaa vuosittain huhtikuun ja marraskuun 30. päivään mennessä yhdistyksen hallitukselle.

Hakijalta edellytetään myös raporttia ja/tai tositteita myönnetystä tuesta. Sen perusteella hallitus arvioi myöntämänsä tuen vaikuttavuutta vuosittain.

 

Jaa tämä artikkeli sosiaalisessa mediassa

FacebookFacebookTwitterTwitterSähköpostiSähköpostiWhatsAppWhatsAppLinkedInLinkedIn

Lue myös

Tukijoukot

VarustamoSimo HäyhäSako Shooting CenterSaimaan Palju EventsSaimaan KuituPatalaiskaMiettilä KollausMarkkinointi UkkonenMakkosen Pumppu ja PaneliMäkisen LiikennekouluLiikenne EteläpääLamisNetKoskimiesItaNordicEfikaAkku-ArkkaAkkiloiAhtiainenVarustamoSimo HäyhäSako Shooting CenterSaimaan Palju EventsSaimaan KuituPatalaiskaMiettilä KollausMarkkinointi UkkonenMakkosen Pumppu ja PaneliMäkisen LiikennekouluLiikenne EteläpääLamisNetKoskimiesItaNordicEfikaAkku-ArkkaAkkiloiAhtiainen