Siirry pääsisältöön

Rautjärven Reserviläiset juhli pyöreitä kuusikymppisiä

Rautjärven Reserviläiset ottivat vastaan 60-vuotisonnitteluita Rautjärven Pitäjätuvalla 6. elokuuta. Itse asiassa Rautjärven Reservinaliupseerit perustettiin jo 27.4. 1961, mutta korona siirsi juhlimista vuodella. Perustajajäseniä Miettilän Nuorisoseuran talolla oli koolla 61 vuotta sitten kaikkiaan 22.

Tervehdyspuheessaan yhdistyksen puheenjohtaja Terho Kemppinen huomautti, että perustajajäsenet ovat luoneet pohjan järjestölle, ja moni heistä on itse kokenut sodan julmuuden, tai sotavuodet ovat olleet läsnä heidän nuoruudessaan. Rautjärvi koki sodan vuodesta 1939 aina vuoteen 1944.

­- Useat rautjärveläiset perheet joutuivat evakkoon ympäri Suomea. Taistelutoimissa rintamalla sotilaat antoivat kaikkensa isänmaan puolesta, ja liian moni päätyi sankarivainajana kirkkomaahan.

Alueena Rautjärven läpi on kulkenut vuosisatojen kuluessa erilaisia rajalinjoja aina Pähkinäsaaren rauhasta lähtien.

-Mielestäni rautjärveläiset ovat nykyäänkin hyvin isänmaallisia ja vaalivat entisaikojen ja nykyajan perinteitä, Kemppinen sanoi puheessaan.

-Jokainen meistä on joutunut seuraamaan, osin huolestuneena maailman tilannetta. Moni varmaan miettii, onko meillä huoleen aihetta. Pelko on varmaan liian voimakas sana kuvaamaan tilannetta, mutta huolestunut tilanteesta kannatta olla.

Reserviläisjärjestöt tekevät tärkeää työtä ympäri Suomea ja luovat yhdessä valtiovallan kanssa keskeisen tukijalan maanpuolustukseen. Maailma on muuttunut vuosikymmenten kuluessa, koska meihin vaikutetaan erilaisilla uhkakuvilla. Meihin vaikutetaan sosiaalisessa mediassa ja monissa muissa sähköisissä palveluissa, mukana myös valtiolliset toimijat. Tässä ympäristössä yhteistyö omassa yhdistyksessä ja muiden järjestöjen kanssa on tärkeää. Toiminnalle on tulevaisuudessakin jalansijaa.

Kemppinen kiitti puheessaan jäsenistöä sekä yhteistyökumppaneita.

-Reserviläisten pitkäaikaisena kumppanina yhteistyö kuvioissa on ollut Rautjärven Reserviupseerit. Yhdessä olemme järjestäneet kunniavartioita, suorittaneet seppeleen laskuja ja järjestäneet jäsenistölle yhteisiä tilaisuuksia. Vahvasti olemme yhteisesti panostaneet myös Kollaus-tapahtumaan. Kiitokset kuuluu myös Miettilän nuorisoseuralle yhteistyöstä Miettilän Kollauksessa.

-Yhteistyöstä haluamme kiittää paikallista sotaveteraanit- ja invalidit -järjestöä. Rautjärven kunta on edesauttanut merkittävästi reserviläistoimintaa ja antanut sille tukensa. Rautjärven seurakunta, nykyään Ruokolahden seurakunta on antanut meille hengen ravintoa ja mahdollisuuden hiljentyä muistelemaan lähimpiä omaisia.

Kiitokset kuuluvat kaikille joiden kanssa sujuva yhteistyö on mahdollistanut meille tärkeän maanpuolustustyön, Kemppinen sanoi.

-Ilolla olen pannut merkille jäsenistön määrän kasvun ja sen suomat mahdollisuudet. Suurin osa uusista jäsenistä on myös nuorta sukupolvea, joten siltä osin katson luottavaisesti tulevaisuuteen. Osaltaan tähän on vaikuttanut koko maassa, maailman poliittinen tilanne ja sotatoimet naapurimaassa. Voimme jättää yhdistyksen ajanmittaan seuraavien sukupolvien huomaan.

Juhlapuheen tilaisuudessa piti prikaatikenraali Jukka Jokinen. Hän on toiminut Karjalan Prikaatin komentajana kolme vuotta.

-Kansainvälisen tilanteen kiristymisestä huolimatta Suomeen ei tällä hetkellä kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa, Jokinen linjasi.

Sotilaalliseen voimankäyttöön Suomea vastaan tai sillä uhkaamiseen on hänen mukaansa kuitenkin varauduttava. Turvallisuusympäristön kehitys ja siihen vaikuttavat sotilaalliset ja ei-sotilaalliset tekijät ovat vaikeasti ennakoitavia ja heijastusvaikutuksiltaan arvaamattomia.
-Suomen puolustuksen on kyettävä vastaamaan sotilaallisen painostukseen, nopeasti kehittyvään sotilaalliseen uhkaan sekä eriasteiseen sotilaalliseen voimankäyttöön, myös laajamittaiseen sotilaallisen hyökkäykseen.
-Tarvitsemme siis myös jatkossa puolustukselle terävää kärkeä ja kykyä nopeaan välittömään reagointiin Mutta toisaalta maamme tarvitsee myös osaavaa laajaa reserviä ja tarvittaessa kykyä pitkäkestoiseen sodankäyntiin.
Omasta puolustuksesta huolehtiminen on sekä velvollisuutemme että turvallisuusympäristöämme vakauttava tekijä. Suomen on ylläpidettävä myös jatkossa toimintaympäristön kehitykseen suhteutettua puolustuskykyä ja valmiutta. Maanpuolustus kuulu kaikille, Jokinen päätti.

Kenraali Jokinen sanoi kuulleensa paljon hyvää Rautjärven Reserviläisten aktiivisesta toiminnasta.

-Saamani tiedon mukaan yhdistyksenne on vanhimpia yhdistyksiä tällä alueella ja sitä perustamassa oli aikanaan useita sodan käyneitä reserviläisiä. On selvää, että sotakokemukset ja kunniakkaat perinteet, joita teillä on vaalittavana niin Kollaanjoen kuin esimerkiksi kaikkien tunteman Simo Häyhän kautta ovat luoneet vahvan arvopohjan toiminnallenne, Jokinen sanoi.
-Omalla toiminnallanne te myös huolehditte siitä, että veteraanien perintö välittyy myös tuleville sukupolville. Meidän kunniatehtävämme on pitää sotiemme veteraaneista huolta ja siirtää heidän kunniakasta perintöä arvoineen nuoremmille sukupolville. Meidän on huolehdittava maastamme siten, että tuo veteraanien työn tulos säilyy ja Suomi jatkaa edelleen kehittymistään hyvinvointivaltiona. Tässä eri yhdytyksillä ja järjestöillä on tärkeä rooli, Jokinen lausui.

Musiikista juhlissa vastasivat Seppo Äijö ja Ville Kuusisto. Tilaisuus alkoi lipunnostolla, ja sitä ennen oli kunniakäynnit haudoilla.

 

Muistamiset 60v. Juhlassa 6.8.2022

Maija Hiltunen                                           pronssinen kunniamerkki

Helmi Pellinen                                           pronssinen kunniamerkki

Kristiina Rita                                              pronssinen kunniamerkki

Toini Sihvonen                                           pronssinen kunniamerkki

Heikki Partinen                                          pronssinen kunniamerkki

Matti Reiman                                              pronssinen kunniamerkki

Osmo Javanainen                                      hopeinen kunniamerkki

Terho Kemppinen                                     hopeinen kunniamerkki

Raimo Manninen                                      hopeinen kunniamerkki

Timo Mikkonen                                         hopeinen kunniamerkki

Paavo Pulkkinen                                        hopeinen kunniamerkki

Heikki Rita                                                  hopeinen kunniamerkki

Prikaatikenraali Jukka Jokinen kiinnitti hopeisen ansiomitalin puheenjohtaja Terho Kemppisen rintapieleen.

Jaa tämä artikkeli sosiaalisessa mediassa

FacebookFacebookTwitterTwitterSähköpostiSähköpostiWhatsAppWhatsAppLinkedInLinkedIn

Lue myös

Tukijoukot

VarustamoSimo HäyhäSako Shooting CenterSaimaan Palju EventsSaimaan KuituPatalaiskaMiettilä KollausMarkkinointi UkkonenMakkosen Pumppu ja PaneliMäkisen LiikennekouluLiikenne EteläpääLamisNetKoskimiesItaNordicEfikaAkku-ArkkaAkkiloiAhtiainenVarustamoSimo HäyhäSako Shooting CenterSaimaan Palju EventsSaimaan KuituPatalaiskaMiettilä KollausMarkkinointi UkkonenMakkosen Pumppu ja PaneliMäkisen LiikennekouluLiikenne EteläpääLamisNetKoskimiesItaNordicEfikaAkku-ArkkaAkkiloiAhtiainen