Siirry pääsisältöön

Puolustusvoimat tiedottaa: Reservin koulutusjärjestelmää kehitetään

Puolustusvoimat kehittää reservin koulutusta yhdessä Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) sekä maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Reservin koulutuksesta pyritään rakentamaan nousujohteinen kokonaisuus, joka tarjoaa entistä paremmin reserviläisille mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan ja toimintakykyään niin omaehtoista harjoittelua kuin reservin koulutustarjontaa hyödyntäen. Asiasta kertoo Puolustusvoimat tiedotteella.
Reservin koulutusta kehittämällä varmistetaan, että koulutus tuottaa riittävästi sodan ajan tehtävää vastaavia, osaavia, toimintakykyisiä ja sitoutuneita reserviläisiä sekä vahvistetaan yleisesti maanpuolustustahtoa.
– Laadukas reservin koulutus luo perustan joukkojemme suorituskyvyn kehittämiselle toteaa Pääesikunnan koulutuspäällikkö eversti Kari Pietiläinen.
Reservin koulutus toteutetaan Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kertausharjoituksina ja vapaaehtoisina harjoituksina, MPK:n järjestämänä sotilaallisia valmiuksia palvelevana koulutuksena ja muina kursseina sekä reserviläisen omaehtoisena kouluttautumisena ja harjoitteluna.
– Puolustusvoimien ja MPK:n kumppanuus on nyt luonteeltaan operatiivista. Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus on jatkossa entistä kiinteämpi osa Puolustusvoimien harjoitustoimintaa ja paikallisjoukkojen koulutusta, toteaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja eversti Jukka Nurmi.
– MPK:n nousujohteisen ja ajankohtaisen koulutuksen avulla ylläpidetään ja parannetaan reserviläisten osaamista ja halutaan vahvistaa paikallispuolustusta kaikilla osa-alueilla. Yhteistyö Puolustusvoimien, järjestöjen ja viranomaisten kesken on tässä avainasemassa, korostaa MPK:n koulutusjohtaja Timo Mustaniemi.
Maanpuolustusjärjestöt tukevat ja luovat puitteet reserviläisten omaehtoiselle ja ohjatulle ammunta- ja toimintakykyharjoittelulle valtakunnallisesti.
– Ammunta on reserviläisen tärkein taito, mitä tulee säännöllisesti harjoittaa. Maanpuolustusjärjestöt mahdollistavat monipuolisen, viikoittaisen ammunnan harrastamisen paikallisyhdistyksissä ympäri maata. Fyysisen toimintakyvyn ylläpito ja maastotaidot ovat myös toiminnan keskiössä. Tämä kaikki tukee sitä, että Puolustusvoimilla on toimintakykyinen reservi myös jatkossa. Lisäksi maanpuolustusjärjestöillä on tärkeä rooli maanpuolustustahdon ja -tietoisuuden vahvistamisessa, toteaa Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Minna Nenonen.
Asevelvollisuus, koulutettu reservi, koko maan puolustaminen ja korkea maanpuolustustahto ovat Suomen puolustuksen perusta. Asevelvollisuusjärjestelmä tuottaa laajan ja monipuolisen reservin, jolla mahdollistetaan koko maan puolustaminen. Asevelvollisuutta kehitetään jatkuvasti ja reservin koulutuksen kehittäminen on osa parlamentaarisen asevelvollisuuskomitean suosittelemia toimenpiteitä. Asevelvollisuuden perusteet eivät muutu mahdollisen Nato-jäsenyyden myötä. Reserviläisten osallistuminen Puolustusvoimien toimintaan Suomen rajojen ulkopuolella perustuu vapaaehtoisuuteen.

Jaa tämä artikkeli sosiaalisessa mediassa

FacebookFacebookTwitterTwitterSähköpostiSähköpostiWhatsAppWhatsAppLinkedInLinkedIn

Lue myös

Tukijoukot

VarustamoSimo HäyhäSako Shooting CenterSaimaan Palju EventsSaimaan KuituPatalaiskaMiettilä KollausMarkkinointi UkkonenMakkosen Pumppu ja PaneliMäkisen LiikennekouluLiikenne EteläpääLamisNetKoskimiesItaNordicEfikaAkku-ArkkaAkkiloiAhtiainenVarustamoSimo HäyhäSako Shooting CenterSaimaan Palju EventsSaimaan KuituPatalaiskaMiettilä KollausMarkkinointi UkkonenMakkosen Pumppu ja PaneliMäkisen LiikennekouluLiikenne EteläpääLamisNetKoskimiesItaNordicEfikaAkku-ArkkaAkkiloiAhtiainen