Siirry pääsisältöön

Etelä-Karjala 22 -paikallispuolustusharjoitus kouluttaa yhteistoimintaan

Karjalan prikaatin johtama paikallispuolustusharjoitus Etelä-Karjala 22 järjestetään Lappeenrannan, Joutsenon, Vainikkalan, Taipalsaaren ja Imatran alueilla 7.-11. maaliskuuta. Harjoituksen painopisteenä on harjoituttaa Puolustusvoimien paikallisjoukkojen tehtäviä sekä Etelä-Karjalan eri viranomaisten välistä yhteistoimintaa.

Harjoituksesta kertovat Maasotakoulu sekä Lappeenrannan kaupunki tiedotteilla.

Puolustusvoimien henkilöstöä ja viranomaisia osallistuu yhteensä noin 1200 henkilöä, varusmiehiä 500, reserviläisiä noin 500 ja palkattua henkilökuntaa sekä viranomaisia 200 henkilöä. Harjoituksen johtaa Karjalan prikaatin apulaiskomentaja, eversti Petri Olli.

Harjoitukseen osallistuu joukkoja Karjalan prikaatista, Maasotakoulusta ja henkilöstöä Logistiikkalaitokselta, Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskukselta sekä Sotilaslääketieteenkeskukselta.

Harjoituksessa toimitaan viranomaisten suosittamien Covid19 -varotoimien mukaisesti.

Viranomaisyhteistyö teemana

Viranomaisyhteistoiminnassa on mukana Puolustusvoimien lisäksi muun muassa Kaakkois-Suomen rajavartiosto (K-SR), Tulli, Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Kaakkois-Suomen poliisilaitos, Kaakkois-Suomen elinkeino, – liikenne ja ympäristökeskus (ELY), Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (EKSOTE), Maahanmuuttovirasto, Etelä-Suomen AVI, sekä henkilöstöä Lappeenrannan kaupungilta.

Lappeenrannan kaupungin henkilöstöä harjoittelee kaupungin ja viranomaisten välistä tilannetiedon vaihtoa sekä yhteisen tilannekuvan muodostamista. Etelä-Karjalan tilannekuvan muodostamisessa keskeinen toimija on viranomaisten ja kuntien edustajien muodostama Etelä-Karjalan Turva, jonka sihteeristö ja viranomaisviestijöiden verkosto kokoontuvat päivittäin harjoituksen aikana.

Lappeenrannan kaupunki on tiedotteensa mukaan aina osallistunut aktiivisesti Etelä-Karjalan alueella toteutettuihin paikallispuolustusharjoituksiin.

– Meille on erittäin tärkeätä, että pääsemme harjoittelemaan yhteistoimintaa kuntien ja eri viranomaisten, kuten poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa, kertoo eversti Olli.

Lappeenrannan kaupunki osallistuu harjoitukseen koko konserninsa ylemmän johdon ja keskeisten avainhenkilöiden voimin. Harjoitukseen osallistuvat näin ollen muun muassa opetus- ja kulttuuritoimi, varhaiskasvatus, Elinvoima ja kaupunkikehitys -toimiala, Lappeenrannan Energia Oy:n sähkön-, veden- ja kaukolämmönjakelu, Saimaan Tukipalvelut Oy, Meidän IT ja talous Oy ja Etelä-Karjalan jätehuolto Oy.

Harjoituksen kuvitteellinen ennakkotilanne luotiin jo hyvissä ajoin viime vuonna. Harjoituksessa harjoitellaan eri toimijoiden välistä yhteistoimintaa erilaisissa monimuotoisissa häiriötilanteissa. Yleistilanteena ovat muun muassa erilaiset sähkön- ja vedenjakelun häiriöt, onnettomuudet, tietoliikennehäiriöt, järjestyshäiriöt, elintarvikkeiden ja muiden tarvikkeiden toimitushäiriöt. Taustaskenaariona on myös, että nämä häiriöt saattavat osaltaan aiheutua jonkun ulkopuolisen toimijan aiheuttamasta informaatio- ja hybridivaikuttamisesta.

– Lappeenrannan kaupungin eri toimialat ja kaupunkiyhtiöt ovat jo tehneet harjoitukseen liittyvän ennakkotehtävän, kertoo Lappeenrannan kaupungin turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Ari-Pekka Meuronen.

– Ennakkotehtävässä nämä meidän toimijamme arvioivat erittäin monipuolisesti kykyjään toimia ja heiltä edellytettäviä toimenpiteitä, mikäli tuollaisia häiriötä esiintyisi Lappeenrannan kaupungin alueella. Vastaavaa ennakkotehtävää ovat tekemässä myös kaikki muut Etelä-Karjalan kunnat, jatkaa Meuronen.

Yksi tärkeä osa harjoitusta on viestinnän harjoittelu. Erityisesti harjoitellaan sitä, miten eri toimijat yhteistyössä viestivät kansalaisille tilanteessa, jossa esiintyy monenlaisia häiriöitä. Tärkeätä on, että eri viranomaiset ja muut toimijat muodostavat ensin yhteistä tilannekuvaa, josta viestinnän ammattilaiset puolestaan koostavat yhteisiä kansalaisille suunnattavia mediatiedotteita. Häiriötilanteissa on erityisen tärkeätä, että kansalaiset saavat viranomaisten vahvistamaa oikeata tietoa joskus sekavaltakin vaikuttavasta tilanteesta.

Tärkeä harjoituksen osa-alue on myös harjoitella erilaisiin kyberympäristön häiriötilanteisiin vastaamista. Tässä tarkoituksessa Meita Oy:n ammattilaiset ovat luoneet erilaisia kuvitteellisia verkkoympäristön häiriötilanteita, joihin kukin harjoitteleva organisaatio joutuu reagoimaan.

– Vaikka kyseessä onkin Puolustusvoimien johtama harjoitus, osallistuu Lappeenrannan kaupunki harjoitukseen mielellään ja laajapohjaisesti eri toimijoidensa osalta, toteaa Ari-Pekka Meuronen.

Harjoitusjoukot näkyvästi liikkeellä

Harjoitusviikon aikana Lappeenrannan, Taipalsaaren ja Vainikkalan alueilla liikkuu Puolustusvoimien ja muiden viranomaisten joukkoja kalustoineen, myös raskaita ajoneuvoja, kaikkina vuorokauden aikoina. Liikenteessä pyydetään varovaisuutta kalustoa kohdatessa. Hälytysajoneuvoja liikkuu harjoituskohteille normaalia hälytysajoa enemmän.

Harjoituksessa käytetään kovia ampumatarvikkeita ainoastaan Taipalsaaren ampuma-alueella. Harjoitusampumatarvikkeita, paukkupatruunoita käytetään muissa harjoituskohteissa. Nämä alueet eristetään tarvittaessa meluhaitan johdosta.

Harjoituskokonaisuutta voi seurata

Verkkosivuilta maavoimat.fi/paikallispuolustusharjoitukset

ja Etelä-Karjala 22 -paikallispuolustusharjoitus sosiaalisessa mediassa

Facebook

Karjalan prikaati
Maasotakoulu
Maavoimat

Twitter

@KarjalanPR
@MaasotaK
@Maavoimat

Instagram

@Maavoimat
#EteläKarjala22
#karpr #maask #maavoimat
#paikallispuolustus #paikallisturvallisuus #reservinura

Jaa tämä artikkeli sosiaalisessa mediassa

FacebookFacebookTwitterTwitterSähköpostiSähköpostiWhatsAppWhatsAppLinkedInLinkedIn

Harjoituksen teemana on viraonomaisyhteistyö. Kuva Puolustusvoimat.

Lue myös

Tukijoukot

VarustamoSimo HäyhäSako Shooting CenterSaimaan Palju EventsSaimaan KuituPatalaiskaMiettilä KollausMarkkinointi UkkonenMakkosen Pumppu ja PaneliMäkisen LiikennekouluLiikenne EteläpääLamisNetKoskimiesItaNordicEfikaAkku-ArkkaAkkiloiAhtiainenVarustamoSimo HäyhäSako Shooting CenterSaimaan Palju EventsSaimaan KuituPatalaiskaMiettilä KollausMarkkinointi UkkonenMakkosen Pumppu ja PaneliMäkisen LiikennekouluLiikenne EteläpääLamisNetKoskimiesItaNordicEfikaAkku-ArkkaAkkiloiAhtiainen