Siirry pääsisältöön

Puolustusvoimat: Valmius säilyy, vaikka joukko vaihtuu

Noin 8 600 varusmiestä Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-osastoista siirtyy reserviin torstaina 16. kesäkuuta 2022. Puolustusvoimissa valmiutta päätehtävään eli Suomen sotilaalliseen puolustukseen ylläpidetään kaikissa tilanteissa, Puolustusvoimat kertoo tiedotteella.

Maavoimista kotiutuu 6 997, Merivoimista 832, Ilmavoimista 480 ja Rajavartiolaitoksesta 263 varusmiestä. Kotiutuvat varusmiehet ovat palvelleet koulutuksesta riippuen 347 tai 165 päivää. Pidemmän palvelusajan varusmiehet ovat saaneet esimerkiksi johtaja- tai valmiusyksikkökoulutuksen. Lyhyemmän palvelusajan varusmiehet ovat toimineet miehistötehtävissä.

Puolustusvoimista ja Rajavartiolaitoksesta reserviin siirtyy yhteensä 8 572 varusmiestä, joista 485 on naisia. Kotiutuvien naisten määrä on ollut vuosia nousussa, ja tämän kesän kotiutuvien määrä on kautta aikojen suurin. Jos trendi kotiutuvien naisten määrän osalta jatkuu samanlaisena, on mahdollista, että kokonaismäärässä rikotaan vuonna 2022 ensimmäistä kertaa vuositasolla tuhannen koulutetun naisen raja.

Pääesikunnan koulutuspäällikkö, eversti Kari Pietiläinen kiittää varusmiehiä palveluksesta.

– Varusmiesaikanne on nyt päättymässä. Voitte kaikki olla ylpeitä itsestänne. Olette omalta osaltanne kantaneet vastuuta sotilaallisen maanpuolustuksen valmiudesta palveluksenne aikana. Säilyttäkää ja hyödyntäkää tulevina vuosina varusmiesajastanne saamanne lisäarvo – yhteishenki, toimintakyvyn ylläpito poikkeuksellisissa olosuhteissa, viritetty liikuntamyönteisyys, hyvät ystävyyssuhteet ja erityisosaamisenne.

Koulutus ja käytännön harjoittelu antavat hyvät perusteet toimia osana sodan ajan joukkoa.

– Tämä tehtävä jatkuu reservissä osana asevelvollisuutta. Reservissä teillä on myös monia mahdollisuuksia kehittää sotilastaitojanne. Näitä ovat Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) sekä reservi- ja maanpuolustusjärjestöjen tarjoamat koulutusmahdollisuudet tai palvelus kriisinhallintajoukoissa. Teillä on myös mahdollisuus hakea puolustusvoimien avoimiin työtehtäviin tai hakeutua sotilasuralle. Toivotan Teille kaikille onnea ja menestystä reserviin!

Valmius säilyy

Varusmiespalveluksen tavoitteena on kouluttaa suorituskykyisiä, maanpuolustustahtoisia ja osaavia sotilaita sijoitettaviksi Puolustusvoimien poikkeusolojen tehtäviin. Varusmiespalvelustaan suorittavat ovat osaltaan ylläpitämässä Puolustusvoimien jatkuvaa valmiutta reagoida turvallisuusympäristön muutoksiin nopeasti niin tarvittaessa.

Puolustusvoimilla on jatkuva valmius alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen. Puolustusvoimien joukko-osastoilla on henkilökunnasta ja tammikuussa palveluksensa aloittaneista varusmiehistä muodostettuja valmiusyksiköitä, henkilökunnan valmiusosastoja sekä varusmieskomppanioita virka-apuosastoina valmiina tukemaan muita viranomaisia virka-aputehtävissä.

Seuraava varusmiessaapumiserä aloittaa palveluksensa 4. heinäkuuta 2022 varuskunnissa eri puolilla Suomea.

Jaa tämä artikkeli sosiaalisessa mediassa

FacebookFacebookTwitterTwitterSähköpostiSähköpostiWhatsAppWhatsAppLinkedInLinkedIn

Kuva Puolustusavoimat

Lue myös

Tukijoukot

VarustamoSimo HäyhäSako Shooting CenterSaimaan Palju EventsMiettilä KollausMarkkinointi UkkonenMäkisen LiikennekouluLiikenne EteläpääLamisNetKoskimiesAkku-ArkkaAkkiloiVarustamoSimo HäyhäSako Shooting CenterSaimaan Palju EventsMiettilä KollausMarkkinointi UkkonenMäkisen LiikennekouluLiikenne EteläpääLamisNetKoskimiesAkku-ArkkaAkkiloi